Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

차종별 자동변속기 컨트롤 유닛(TCU)에 대한 정보를 제공합니다.
차종별, 차량년식, 차량모델, 엔진유형에 따라 세부적으로 작성되었습니다.

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 단수/구동방식 년식 #NO TCU 품번 제조사
985 쉐보레 스파크(M300) 1.0 DOHC TCU B10D1  995  자동4단/전륜구동  2014년  AAFF  31036-TG30A  JATCO  15216
984 기아 모하비(HM) 3.0 VGT 6단 TCU D6EA  2959  자동6단/사륜구동  2010년  JJ2  39100-3A540  BOSCH  14949
983 현대 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  자동6단/전륜구동  2011년  S05  39110-2BAB5  KEFICO  14756
982 쌍용 뉴렉스턴(Y200) 2.7 커먼레일 TCU 및 ECU 662925  2696  자동5단/사륜구동  2006년  ESG52  A035-545-29-32  SIEMENS  14648
981 현대 아반떼(HD) 1.6 DOHC TCU G4FC  1591  자동4단/전륜구동  2010년  H89  39120-2B003  KEFICO  14548
980 기아 K3(YD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  자동6단/전륜구동  2015년  G553  39128-2BAC1  KEFICO  14364
979 기아 모닝(SA) 1.0 SOHC TCU 및 ECU G4HE  999  자동4단/전륜구동  2007년  C25  95440-02840  JATCO  14277
978 기아 더뉴 모닝(TA) 1.0 MPi KAPPA TCU G3LA  998  자동4단/전륜구동  2015년  E62  39117-04062  KEFICO  13738
977 쌍용 액티언 스포츠(Q100) 2.0 커먼레일 TCU 및 ECU 664951  1998  자동6단/파트타임  2009년  #4  36600-32000  BOSCH  13523
976 현대 더뉴 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  자동6단/전륜구동  2014년  SM8  39110-2BAX3  KEFICO  12391
975 현대 뉴EF쏘나타 2.0 DOHC CVT TCU G4JP  1997  CVT/전륜구동  2003년  B4  39120-38830  KEFICO  10873
974 현대 올뉴 투싼(TL) 2.0 eVGT TCU D4HA  1995  자동6단/전륜구동  2015년  D0  95440-2D700  AISiCu  10230
973 현대 싼타페(SM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  자동4단/전륜구동  2005년  D12T  95440-39618  KEFICO  10090
972 현대 더뉴 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  자동6단/전륜구동  2013년  SD5  39110-2BAB4  KEFICO  9958
971 현대 쏘나타(LF) 2.0 LPi TCU L4NA  1999  자동6단/전륜구동  2015년  L73  39143-2EYA5  Continental  9874
970 기아 쏘렌토(BL) 2.5 VGT TCU D4CB  2497  자동5단/사륜구동  2007년  461  95440-4C610  JATCO  9330
969 삼성 SM5(KPQ) 2.0 DOHC TCU SR20  1995  자동4단/전륜구동  2001년  T2  31036-97W02  NISSAN  9321
968 현대 트라제XG(FO) 2.0 VGT TCU D4EA  1991  자동4단/전륜구동  2006년  F02T  95440-39740  KEFICO  9195
967 현대 쏘나타(NF) 2.4 DOHC TCU G4KC  2359  자동4단/전륜구동  2005년  J2X  39100-25010  SIEMENS  9090
966 삼성 SM5(KPQ) 2.0 DOHC TCU SR20  1995  자동4단/전륜구동  2004년  R8  31036-96W02  NISSAN  9031
965 현대 더뉴 아반떼(MD) 1.6 LPi TCU L4FA  1591  자동6단/전륜구동  2014년  SM3  39101-2BAL6  AISiCu  8932
964 기아 옵티마 리갈(MS) 2.0 LPG TCU L4CP  1997  자동4단/전륜구동  2002년  SG  95440-39126  KEFICO  8882
963 현대 뉴아반떼(XD) 1.5 VGT TCU D4FA  1493  자동4단/전륜구동  2004년  X50  95440-23090  KEFICO  8538
962 현대 싼타페(CM) 더스타일 2.0 eVGT TCU 및 ECU D4HA  1995  자동6단/전륜구동  2010년  N32  95440-3B701  AISiCu  8133
961 현대 투싼(JM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  자동4단/전륜구동  2007년  M20T  95440-3A100  KEFICO  7940
960 현대 싼타페(DM) 2.2 eVGT TCU D4HB  2199  자동6단/전륜구동  2016년  SB1  95441-3BSB1  AISiCu  7861
959 현대 쏘나타(LF) 2.0 LPi TCU L4NA  1999  자동6단/전륜구동  2015년  L73  39142-2EYA5  Continental  7603
958 삼성 뉴SM5(EX1) 2.0 LPi TCU 및 ECU SR20  1998  자동4단/전륜구동  2008년  T2  36610-3110  JATCO  7431
957 기아 그랜드 카니발(VQ) 2.9 VGT TCU 및 ECU J3  2902  자동5단/전륜구동  2007년  A240  95440-3A240  KEFICO  7382
956 삼성 QM5(H45) 2.0 디젤 TCU M4R2  1995  CVT/전륜구동  2009년  H1  31036-JY00B  NISSAN  7313
955 기아 오피러스(GH) 2.7 V6 TCU G6BA  2656  자동5단/전륜구동  2003년  ET  95447-39200  KEFICO  7280
954 현대 포터Ⅱ(HR) 2.5 커먼레일 TCU 및 ECU D4CB  2497  자동4단/후륜구동  2009년  0521  95440-4D110  JATCO  7215
953 현대 올뉴 투싼(TL) 2.0 eVGT TCU D4HA  1995  자동6단/전륜구동  2015년  D0  95441-2D700  AISiCu  7058
952 기아 뉴카렌스(UN) 2.0 LPi TCU L4KA  1998  자동4단/전륜구동  2008년  S38  39102-25711  SIEMENS  6956
951 기아 옵티마(MS) 2.0 LPG TCU L4CP  1997  자동4단/전륜구동  2004년  SG  95440-39126  KEFICO  6851
950 기아 스타렉스(A1) 2.5 커먼레일 TCU 및 ECU D4CB  2476  자동4단/후륜구동  2006년  AZC  95440-4A240  AISIN  6716
949 현대 그랜저(XG) 3.0 V6 TCU 및 ECU G6CT  2972  자동5단/전륜구동  2003년  GD5  95440-39321  KEFICO  6472
948 기아 쎄라토(LD) 1.5 CVVT TCU G4EC  1495  자동4단/전륜구동  2005년  D604  39120-26686  KEFICO  6330
947 삼성 SM7(EX2) 3.5 V6 TCU 및 ECU VQ35  3498  자동5단/전륜구동  2006년  J3  36610-31050  AISIN  5365
946 대우 마티즈 크리에티브(M300) 1.0 DOHC TCU B10D1  995  자동4단/전륜구동  2010년  AA6Z  31036-TG31A  JATCO  5358